Treasure House Home   |  paggina 2   |  pagina 3   |  pagina 4   |  pagina 5   |  pagina 6   |  pagina 7   |  Treasure House Info

 

Informatie over Stichting Lifeline

KvK: 34173615    RSIN: 8109.88.811

Highlights

Treasure House

Zondag Brunch voor iedereen

Hosten van bedieningen in de Rosse buurt

Ruimte beschikbaar voor vergelijkbare activiteiten

Beleidsplan

De Stichting heeft ten doel:

1. Hulp verlenen aan mensen in nood, in het bijzonder jonge mensen, vanuit een Christelijke levensfilosofie.

  • Treasure House open voor inloop voor gesprekken, activiteiten, advies en eten
  • Verbindingen leggen met verschillende organisaties voor hulpverlening
  • Iedereen accepteren zoals die is zonder oordeel of voorwaardes

2. Ondersteunen van personen, organisaties en instellingen die het sub 1 gestelde nastreven.

  • Ondersteunen van activiteiten in de buurt van andere organisaties

3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

  • Hosten van 12 stap vergaderingen voor mensen met drugs problematiek.

De Bestuurssamenstelling:

Astrid Bakker (voorzitter)

Ruud van Noortwijk (secretaris)

Jeannette Resink (penningmeester)

Financiën en werkwijze

De financiële middelen van de stichting bestaan uit giften. De medewerkers werken op vrijwilligers basis, er wordt geen salaris of beloning uitgekeerd. Giften komen van mensen en instellingen die deze 
doelstelling willen ondersteunen, met geld en/of met tijd. Sponsoren worden door events en nieuwsbrieven aangetrokken en geïnformeerd. De stichting werkt op basis van eigen middelen en maakt dus geen schulden. 
Het doel is om het geld dat binnenkomt alleen voor de activiteiten die in de doelstelling omschreven zijn te besteden. Beslissingen worden genomen bij consensus van alle bestuursleden.

Visie en activiteiten

Treasure House is een plek in een rauwe buurt, waar straatmensen etc. elkaar ontmoeten, samen leven, vieren, eten en vergaderen met Amsterdammers die zich realiseren dat ze ondanks hun baan, inkomen of dak boven 
hun hoofd ten diepste niet anders zijn dan de mensen van de straat, of dat we allemaal ‘van de straat’ zijn ook al hebben we een dak boven ons hoofd, een inkomen.

Wij willen zien dat jonge mensen een doel vinding voor hun leven en hun waardigheid als mens ondekken. Hulp is ook gericht om mensen te bemoedigen om uit verslavingen te stappen en verbindingen te leggen met hulpinstanties. Elke Zondag is onze doelgroep welkom in Treasure House om gesprekken te voeren, samen te eten en levens te delen. Wij schilderen samen, doen collages en koken samen met onze gasten.

Wij hosten drie keer per week 12 stap meetings voor mensen die van hun verslavingen willen afstappen.

Wij zijn van plan om gastsprekers uit te nodigen die over relevante thema's spreken en voor onze buitenlandse gasten willen wij simpele taallessen aanbieden.

Er komt een connect groep, die wekelijks bij elkaar komt voor mensen aan de rand van der maatschappij. Deze groep zou het makkelijker maken voor onze doelgroep om weer deel uit te maken van de samenleving en in contact te komen met mensen die hun verder begeleiden.

Ook gaan mensen vanuit Treasure House naar de dames die achter de ramen werken of door 'lover boys' aan het werk worden gezet. Er worden regelmatig gesprekken gevoerd om mensen te helpen uit een leven van 
onderdrukking en verslaving te stappen.

Financiële gegevens 2022

Gifts in     expenses out
periodieke giften     € 5620 Huur                       € 6315
gebruik ruimte         € 2557 gas/licht/water      € 578
giften algemeen      € 800 belastingen           € 507
  internet/web         € 673
  verzorging eten    € 810

total                        € 8977

total                    € 8943

Balance                               € 34

Stichting Lifeline, Kinderdijkstr. 24 hs, 1079GJ Amsterdam, tel: 020-6166454, info@treasurehouse.nl

   

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor